Đam mê sáng tạo vì người lao động

Kỹ sư Trần Quốc Toản (phải) đang cùng công nhân thao tác tại hiện trường.
Kỹ sư Trần Quốc Toản (phải) đang cùng công nhân thao tác tại hiện trường.
Kỹ sư Trần Quốc Toản (phải) đang cùng công nhân thao tác tại hiện trường.
Lên top