Đảm đương việc nước, việc nhà của nữ đoàn viên ngành thuế

Nữ đoàn viên Nguyễn Thị Ngọc Tuyền chia sẻ về quá trình phấn đấu thực hiện phong trào “Thi đua Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” tại buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ảnh: Lưu Hùng
Nữ đoàn viên Nguyễn Thị Ngọc Tuyền chia sẻ về quá trình phấn đấu thực hiện phong trào “Thi đua Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” tại buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ảnh: Lưu Hùng
Nữ đoàn viên Nguyễn Thị Ngọc Tuyền chia sẻ về quá trình phấn đấu thực hiện phong trào “Thi đua Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” tại buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ảnh: Lưu Hùng
Lên top