Đám cưới tập thể cho 12 cặp đôi công nhân ở Cố đô Huế

So với lần thứ nhất thì đám cưới tập thể lần thứ 2 này chỉ có 12 cặp đôi tham gia. Ảnh: NĐT.
So với lần thứ nhất thì đám cưới tập thể lần thứ 2 này chỉ có 12 cặp đôi tham gia. Ảnh: NĐT.
So với lần thứ nhất thì đám cưới tập thể lần thứ 2 này chỉ có 12 cặp đôi tham gia. Ảnh: NĐT.
Lên top