TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (TKV):

Đảm bảo tiền lương 2019 đạt 11,3 triệu đồng/người/tháng

Lên top