Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 17 (khoá XII):

Đảm bảo tất cả người lao động đều có Tết

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 17 (khoá XII) ngày 5.12. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 17 (khoá XII) ngày 5.12. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 17 (khoá XII) ngày 5.12. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top