Đảm bảo sức khoẻ cho người lao động

Doanh nghiệp được đặt biển "Vùng xanh doanh nghiệp" sẽ đảm bảo sức khoẻ cho người lao động. Ảnh: Kiều Vũ
Doanh nghiệp được đặt biển "Vùng xanh doanh nghiệp" sẽ đảm bảo sức khoẻ cho người lao động. Ảnh: Kiều Vũ
Doanh nghiệp được đặt biển "Vùng xanh doanh nghiệp" sẽ đảm bảo sức khoẻ cho người lao động. Ảnh: Kiều Vũ
Lên top