Đảm bảo sự an toàn cho đoàn viên, người lao động

Nhân viên Công ty Samsung Việt Nam luôn đeo khẩu trang trong khi làm việc, ảnh chụp sáng 30.7. Ảnh: Hà Anh
Nhân viên Công ty Samsung Việt Nam luôn đeo khẩu trang trong khi làm việc, ảnh chụp sáng 30.7. Ảnh: Hà Anh
Nhân viên Công ty Samsung Việt Nam luôn đeo khẩu trang trong khi làm việc, ảnh chụp sáng 30.7. Ảnh: Hà Anh
Lên top