Công ty TNHH MTV Cơ điện và vật liệu nổ 31 (Nhà máy Z131), Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng:

Đảm bảo quyền lợi người lao động và phát triển sản xuất

Bữa ăn ca luôn được nhà máy và Công đoàn Nhà máy Z131 quan tâm, cải thiện, đảm bảo dinh dưỡng. Ảnh: Hải Anh
Bữa ăn ca luôn được nhà máy và Công đoàn Nhà máy Z131 quan tâm, cải thiện, đảm bảo dinh dưỡng. Ảnh: Hải Anh
Bữa ăn ca luôn được nhà máy và Công đoàn Nhà máy Z131 quan tâm, cải thiện, đảm bảo dinh dưỡng. Ảnh: Hải Anh
Lên top