HỘI NGHỊ ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN LẦN THỨ 28 (KHÓA XI):

Đảm bảo quyền lợi người lao động khi chủ doanh nghiệp bỏ trốn

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 28 (khóa XI). Ảnh: QUẾ CHI
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 28 (khóa XI). Ảnh: QUẾ CHI
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 28 (khóa XI). Ảnh: QUẾ CHI

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top