SỬ DỤNG QUỸ BHYT THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT:

Đảm bảo quyền lợi người dân

Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã sử dụng Quỹ BHYT theo đúng quy định của pháp luật và bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT. Ảnh: H.A
Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã sử dụng Quỹ BHYT theo đúng quy định của pháp luật và bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT. Ảnh: H.A
Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã sử dụng Quỹ BHYT theo đúng quy định của pháp luật và bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT. Ảnh: H.A
Lên top