Đảm bảo quyền lợi của người lao động trong thực hiện chính sách hỗ trợ

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội thăm gia đình người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh: Hải Anh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội thăm gia đình người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh: Hải Anh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội thăm gia đình người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh: Hải Anh
Lên top