Đảm bảo phúc lợi cho người lao động trong dịch bệnh COVID-19

Công đoàn cơ sở tại TP.Long Khánh chăm lo cho người lao động. Ảnh: Minh Châu
Công đoàn cơ sở tại TP.Long Khánh chăm lo cho người lao động. Ảnh: Minh Châu
Công đoàn cơ sở tại TP.Long Khánh chăm lo cho người lao động. Ảnh: Minh Châu
Lên top