Đảm bảo phòng chống dịch tại trường mầm non có nhiều con công nhân

Kiểm tra thân nhiệt phòng chống dịch trước khi vào Trường. Ảnh: Ngọc Ánh
Kiểm tra thân nhiệt phòng chống dịch trước khi vào Trường. Ảnh: Ngọc Ánh
Kiểm tra thân nhiệt phòng chống dịch trước khi vào Trường. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top