Bảo hiểm Xã hội Việt Nam:

Đảm bảo người dân được thụ hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội

BHXH VN sẽ đảm bảo cho mỗi người dân đều được tham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH. Ảnh minh họa: H.A
BHXH VN sẽ đảm bảo cho mỗi người dân đều được tham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH. Ảnh minh họa: H.A