Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Dệt may Việt Nam lần thứ 5:

Đảm bảo không có người lao động nào không có Tết

Đ/c Lê Nho Thướng điều hành Hội nghị.
Đ/c Lê Nho Thướng điều hành Hội nghị.
Đ/c Lê Nho Thướng điều hành Hội nghị.
Lên top