Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Đồng Nai):

Đảm bảo đời sống người lao động, có trách nhiệm với cộng đồng

Đội ngũ kỹ sư nhà máy điện Nhơn Trạch 2.
Đội ngũ kỹ sư nhà máy điện Nhơn Trạch 2.
Đội ngũ kỹ sư nhà máy điện Nhơn Trạch 2.
Lên top