Đảm bảo đoàn viên Công đoàn nhận thức đầy đủ về công tác bầu cử

Một buổi tuyên truyền, phổ biến thông tin bầu cử tại Công ty CP LDT (KCN Đông Xuyên, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ảnh: Thành An
Một buổi tuyên truyền, phổ biến thông tin bầu cử tại Công ty CP LDT (KCN Đông Xuyên, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ảnh: Thành An
Một buổi tuyên truyền, phổ biến thông tin bầu cử tại Công ty CP LDT (KCN Đông Xuyên, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ảnh: Thành An
Lên top