Đảm bảo cho mọi lao động đều có Tết

Người lao động tại KCN Amata, Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người lao động tại KCN Amata, Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người lao động tại KCN Amata, Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top