Đảm bảo cho lao động tự do không bị bỏ đói, thiếu chỗ ở

6 nhóm thợ xây trọ tại xã Văn Bình, Thường Tín được hỗ trợ. Ảnh: Hạ Nguyên.
6 nhóm thợ xây trọ tại xã Văn Bình, Thường Tín được hỗ trợ. Ảnh: Hạ Nguyên.
6 nhóm thợ xây trọ tại xã Văn Bình, Thường Tín được hỗ trợ. Ảnh: Hạ Nguyên.
Lên top