Đảm bảo chất lượng điện năng ở Khu Công nghiệp Phú Bài

Thi công xử lý tồn tại trên đường dây điện tại các khu công nghiệp. Ảnh: ĐL.
Thi công xử lý tồn tại trên đường dây điện tại các khu công nghiệp. Ảnh: ĐL.
Thi công xử lý tồn tại trên đường dây điện tại các khu công nghiệp. Ảnh: ĐL.
Lên top