CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC THỪA THIÊN HUẾ:

Đảm bảo cấp điện cho các điểm cầu phục vụ kỳ họp thứ 9 Quốc hội

Nỗ lực cung cấp điện an toàn, ổn định. Ảnh: PC Thừa Thiên Huế.
Nỗ lực cung cấp điện an toàn, ổn định. Ảnh: PC Thừa Thiên Huế.
Nỗ lực cung cấp điện an toàn, ổn định. Ảnh: PC Thừa Thiên Huế.
Lên top