Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Đại hội Đảng bộ

PC Thừa Thiên - Huế thường xuyên kiểm tra hệ thống điện. Ảnh: PC Thừa Thiên -
 Huế
PC Thừa Thiên - Huế thường xuyên kiểm tra hệ thống điện. Ảnh: PC Thừa Thiên - Huế
PC Thừa Thiên - Huế thường xuyên kiểm tra hệ thống điện. Ảnh: PC Thừa Thiên - Huế
Lên top