Giải thưởng Nguyễn Văn Linh và biểu dương chủ tịch CĐCS tiêu biểu:

Đảm bảo các cá nhân được tôn vinh phải thực sự xứng đáng

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại buổi họp về công tác tổ chức Hội nghị biểu dương chủ tịch CĐCS và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ I, năm 2019. Ảnh: QUẾ CHI
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại buổi họp về công tác tổ chức Hội nghị biểu dương chủ tịch CĐCS và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ I, năm 2019. Ảnh: QUẾ CHI
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại buổi họp về công tác tổ chức Hội nghị biểu dương chủ tịch CĐCS và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ I, năm 2019. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top