Đảm bảo an toàn, sức khoẻ người lao động là nhiệm vụ của tổ chức công đoàn

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Bảo Hân
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Bảo Hân
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Bảo Hân
Lên top