Đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19 tại các điểm bầu cử

Lên top