Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại khu công nghiệp

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên cho công nhân trong Khu chế xuất Tân Thuận. Ảnh: Đức Long
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên cho công nhân trong Khu chế xuất Tân Thuận. Ảnh: Đức Long
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên cho công nhân trong Khu chế xuất Tân Thuận. Ảnh: Đức Long
Lên top