CÔNG ĐOÀN HOÁ CHẤT VIỆT NAM:

Đảm bảo 100% người lao động có Tết

Đồng chí Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (thứ 4, trái sang) và đồng chí Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam (thứ 6, trái sang) trao quà cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: H.A
Đồng chí Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (thứ 4, trái sang) và đồng chí Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam (thứ 6, trái sang) trao quà cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: H.A
Đồng chí Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (thứ 4, trái sang) và đồng chí Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam (thứ 6, trái sang) trao quà cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: H.A
Lên top