Đắk Nông: Trao nhà tình nghĩa cho đoàn viên nghèo

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình anh Y Phớt
Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình anh Y Phớt
Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình anh Y Phớt
Lên top