Đắk Nông: Tổng kết hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm 2020

LĐLĐ tỉnh trao trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ” cho cán bộ tiêu biểu.
LĐLĐ tỉnh trao trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ” cho cán bộ tiêu biểu.
LĐLĐ tỉnh trao trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ” cho cán bộ tiêu biểu.
Lên top