Đắk Nông: Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến CNVCLĐ

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Nông Đinh Trọng Nhương phát biểu khai mạc hội nghị
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Nông Đinh Trọng Nhương phát biểu khai mạc hội nghị
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Nông Đinh Trọng Nhương phát biểu khai mạc hội nghị
Lên top