Đắk Nông: Thiếu giáo viên trầm trọng, trò có nguy cơ nghỉ học

Học sinh ở huyện Đắk G’long còn nhiều thiếu thốn. Ảnh: HL
Học sinh ở huyện Đắk G’long còn nhiều thiếu thốn. Ảnh: HL
Học sinh ở huyện Đắk G’long còn nhiều thiếu thốn. Ảnh: HL
Lên top