Đăk Nông: Tập huấn Luật Giao thông đường bộ trong CNVCLĐ

LĐLĐ tỉnh Đắk Nông tập huấn, tuyên truyền Luật An toàn giao thông cho CNVCLĐ. Ảnh Quang Hùng
LĐLĐ tỉnh Đắk Nông tập huấn, tuyên truyền Luật An toàn giao thông cho CNVCLĐ. Ảnh Quang Hùng
LĐLĐ tỉnh Đắk Nông tập huấn, tuyên truyền Luật An toàn giao thông cho CNVCLĐ. Ảnh Quang Hùng
Lên top