Đắk Lắk: Xây khu đô thị nên kèm khu thiết chế công đoàn cho NLĐ

Cụm công nghiệp Tân An hiện chưa có khu thiết chế công đoàn.
Cụm công nghiệp Tân An hiện chưa có khu thiết chế công đoàn.
Cụm công nghiệp Tân An hiện chưa có khu thiết chế công đoàn.
Lên top