Đắk Lắk: Người lao động tố bị doanh nghiệp nợ lương, chèn ép

Nhiều người lao động cho rằng công ty Chư Phả ra quyết định nghỉ việc, luân chuyển chưa thỏa đáng.
Nhiều người lao động cho rằng công ty Chư Phả ra quyết định nghỉ việc, luân chuyển chưa thỏa đáng.
Nhiều người lao động cho rằng công ty Chư Phả ra quyết định nghỉ việc, luân chuyển chưa thỏa đáng.
Lên top