Đắk Lắk: Không để người lao động nào bị nợ lương, thưởng trong dịp Tết

Tình trạng nợ lương người lao động vẫn thường xảy ra trong dịp Tết. Trong ảnh là người lao động tại Đắk Nông bị nợ lương.
Tình trạng nợ lương người lao động vẫn thường xảy ra trong dịp Tết. Trong ảnh là người lao động tại Đắk Nông bị nợ lương.
Tình trạng nợ lương người lao động vẫn thường xảy ra trong dịp Tết. Trong ảnh là người lao động tại Đắk Nông bị nợ lương.
Lên top