Đắk Lắk kết nối cho hàng vạn lao động trở lại miền Nam làm việc

Người lao động ở Đắk Lắk trở lại các tỉnh, thành khu vực phía Nam làm việc.Ảnh: Bảo Trung
Người lao động ở Đắk Lắk trở lại các tỉnh, thành khu vực phía Nam làm việc.Ảnh: Bảo Trung
Người lao động ở Đắk Lắk trở lại các tỉnh, thành khu vực phía Nam làm việc.Ảnh: Bảo Trung
Lên top