Đắk Lắk: Hàng nghìn người lao động vẫn chờ hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

Công nhân lao động làm việc ở Công ty Cổ phần Thép Đông Nam Á (Đắk Lắk) thời gian vừa qua gặp nhiều khó khăn bởi dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Trung
Công nhân lao động làm việc ở Công ty Cổ phần Thép Đông Nam Á (Đắk Lắk) thời gian vừa qua gặp nhiều khó khăn bởi dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Trung
Công nhân lao động làm việc ở Công ty Cổ phần Thép Đông Nam Á (Đắk Lắk) thời gian vừa qua gặp nhiều khó khăn bởi dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Trung
Lên top