Đại hội XIX Công đoàn Giáo dục Nghệ An: Chăm lo lợi ích của nhà giáo và người lao động

Lãnh đạo CĐ Giaó dục Nghệ An (thứ 2 từ phải sang) nhận cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh. Ảnh: HS
Lãnh đạo CĐ Giaó dục Nghệ An (thứ 2 từ phải sang) nhận cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh. Ảnh: HS
Lãnh đạo CĐ Giaó dục Nghệ An (thứ 2 từ phải sang) nhận cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh. Ảnh: HS
Lên top