Đại hội X Công đoàn Phú Yên sẽ diễn ra từ ngày 26 – 28.4

Tại buổi hợp báo lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Phú Yên đã thông tin đến các cơ quan báo chí nhiều nội dung quan trọng trong đó có kết quả hoạt động của CĐ các cấp trong nhiệm kỳ qua. Ảnh: M. Tuấn
Tại buổi hợp báo lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Phú Yên đã thông tin đến các cơ quan báo chí nhiều nội dung quan trọng trong đó có kết quả hoạt động của CĐ các cấp trong nhiệm kỳ qua. Ảnh: M. Tuấn