Đại hội X Công đoàn Kiên Giang: Sẽ bầu khuyết 1 ủy viên BCH

Quang cảnh đại hội X Công đoàn Kiên Giang. (Ảnh: Lục Tùng)
Quang cảnh đại hội X Công đoàn Kiên Giang. (Ảnh: Lục Tùng)
Quang cảnh đại hội X Công đoàn Kiên Giang. (Ảnh: Lục Tùng)
Lên top