Đại hội X Công đoàn Khánh Hòa diễn ra từ ngày 16-17.5

Với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm Đại hội X Công đoàn Khánh Hòa được kỳ vọng sẽ thông qua nhiều chương trình hành động thiết thực mang lại lợi ích chính đáng cho đoàn viên, CNLĐ. Ảnh: P.L
Với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm Đại hội X Công đoàn Khánh Hòa được kỳ vọng sẽ thông qua nhiều chương trình hành động thiết thực mang lại lợi ích chính đáng cho đoàn viên, CNLĐ. Ảnh: P.L
Với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm Đại hội X Công đoàn Khánh Hòa được kỳ vọng sẽ thông qua nhiều chương trình hành động thiết thực mang lại lợi ích chính đáng cho đoàn viên, CNLĐ. Ảnh: P.L

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM