Đại hội thi đua yêu nước ngành Dệt May Việt Nam lần thứ V

Trao tặng khen thưởng tại Đại hội thi đua chiều 8.10. Ảnh: Mạnh Tiêm
Trao tặng khen thưởng tại Đại hội thi đua chiều 8.10. Ảnh: Mạnh Tiêm
Trao tặng khen thưởng tại Đại hội thi đua chiều 8.10. Ảnh: Mạnh Tiêm
Lên top