Đại hội lần thứ Nhất CĐ Cty TNHH HNT VINA (KCN Hòa Bình)