CHỦ TỊCH LĐLĐ TỈNH CAO BẰNG BẾ THANH TỊNH:

Đại hội điểm công đoàn cấp trên cơ sở phải có sức lan toả

Ông Bế Thanh Tịnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng (thứ 3 từ phải sang) - trao quà cho CNLĐ nghèo. Ảnh: P.V
Ông Bế Thanh Tịnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng (thứ 3 từ phải sang) - trao quà cho CNLĐ nghèo. Ảnh: P.V
Ông Bế Thanh Tịnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng (thứ 3 từ phải sang) - trao quà cho CNLĐ nghèo. Ảnh: P.V
Lên top