Đại hội Đảng bộ Báo Lao Động 2020-2025: Bản lĩnh, đoàn kết, đổi mới

Đồng chí Trần Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN (thứ năm, từ phải sang) - tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Báo Lao Động nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Sơn Tùng
Đồng chí Trần Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN (thứ năm, từ phải sang) - tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Báo Lao Động nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Sơn Tùng
Đồng chí Trần Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN (thứ năm, từ phải sang) - tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Báo Lao Động nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top