Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ XXV

Đại hội diễn ra ngày 28.2. Ảnh: Ngọc Ánh
Đại hội diễn ra ngày 28.2. Ảnh: Ngọc Ánh
Đại hội diễn ra ngày 28.2. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top