Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX dự kiến diễn ra từ 22-24.5

Buổi gặp mặt diễn ra ngày 10.5
Buổi gặp mặt diễn ra ngày 10.5
Buổi gặp mặt diễn ra ngày 10.5
Lên top