Đại hội đại biểu CĐCS Viện Dầu khí Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017-2022)

Đại hội lần thứ XI của CĐCS Viện Dầu khí Việt Nam (ảnh:L.N)
Đại hội lần thứ XI của CĐCS Viện Dầu khí Việt Nam (ảnh:L.N)
Đại hội lần thứ XI của CĐCS Viện Dầu khí Việt Nam (ảnh:L.N)
Lên top