Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ II