Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt” lần thứ IV: “ Đổi mới tư duy- phát huy nội lực”

Các đại biểu tham dự đại hội bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: P.Linh
Các đại biểu tham dự đại hội bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: P.Linh
Các đại biểu tham dự đại hội bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: P.Linh
Lên top